face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
logo.jpg

Standard FCI č. 343 / 12.03.1999 / D
ZEMĚ PŮVODU: Itálie

POUŽITÍ:
Hlídací pes, obranář, policejní a stopař

KLASIFIKACE FCI:
Skupina II - pinčové a knírači, molossové, švýcarští horští a salašničtí psi
Podskupina 2.2 - psi moloss. typu, horští psi Bez zkoušek z výkonu.

HISTORICKÝ PŘEHLED:
CC je přímým potomkem starých římských molossů. Dříve se vyskytoval na celém území Itálie, v posledních letech se však uchoval především v Apulii a v přilehlých jihoitalských provinciích. Jeho jméno je odvozeno od latinského "cohors", což znamená ochránce a strážce domu, dvoru a pozemků.

CELKOVÝ VZHLED:
Středně velký pes. Robustní, silný a mohutně stavěný, přesto musí působit elegantně. Jeho jasné linie tvoří jeho plasticky vystupující svaly.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
Formát psa je poněkud obdélníkový. Délka hlavy dosahuje 36% kohoutkové výšky.

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT ( POVAHA ):
Ochránce majetku , rodiny a domácích zvířat. V minulosti se používal ke strážení stád a lovu velké zvěře.

HLAVA:
Velká a typicky molossoidní. Horní podélná linie lebky a tlamy poněkud konvergují.

MOZKOVNA:
Lebka: široká, v jařmových obloucích šířkou odpovídá délce nebo ji poněkud přesahuje. Konvexní přední část lebky se od čela směrem k týlnímu hrbolu výrazně zplošťuje. Viditelná čelní rýha.
Stop: vyznačen

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: černá a velká se širokými otevřenými nozdrami na stejné úrovni jako nosní hřbet.
Tlama: zřetelně kratší než mozkovna je přibližně 1:2), silná, pravoúhlá, téměř stejně široká jako dlouhá. Přední okraj tlamy je rovný, boční linie tlamy jsou rovnoběžné. Hřbet čenichové partie je z profilu rovný.
Pysky: horní pysk je středně dlouhý, lehce visí a překrývá dolní čelist, takže dolní okraj tlamy je při pohledu z profilu tvořen okrajem pysků.
Čelisti/zuby: čelisti velmi široké, mohutné a zahnuté. Lehký předkus. Klešťový skus je přípustný, ale nedává se mu přednost.
Oči: střední velikosti, oválné, hledí přímo dopředu, poněkud vystupují. Oční víčka dobře přiléhají k oční bulvě. Barva duhovky závisí na barvě srsti, co nejtmavší. Pohled živý, pronikavý a pozorný.
Uši: trojúhelníkové, visící, se širokou základnou vysoko nad jařmovým obloukem. Většinou se kupírují do tvaru rovnostranného trojúhelníku.

KRK:
Silný, svalnatý, délkou odpovídá délce hlavy.

TRUP:
Délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku psa. Robustní a mohutné stavby, není však podsaditý.
Kohoutek: výrazný, posazen výše než záď.
Hřbet: rovný, velmi svalnatý a pevný.
Bedra: krátká a pevná.
Záď: dlouhá a široká, lehce spadající.
Hrudník: ve všech třech směrech dobře vyvinutý, dosahuje až k lokti.
Ocas: nasazen dosti vysoko. U kořene je velmi silný. Ocas se kupíruje u čtvrtého obratle. V akci je nesen vysoko, nikdy však vzpřímený ani zatočený.

KONČETINY:
Hrudní: plece dlouhé, šikmo uložené, silně osvalené. Nadloktí silné. Předloktí rovné a velmi silné. Zápěstí a přední nadprstí-pružné. Tlapy kočičí.
Pánevní: stehna dlouhá a široká, při pohledu zezadu konvexní. Lýtko silné, není masité. Hlezno přiměřeně úhlené. Nadprstí pánevní končetiny silné a šlachovité. Tlapa poněkud méně kompaktní (oválnější) než u hrudní končetiny.

CHODY:
Prostorný, plný pohyb, klus vydatný, nejobvyklejším pohybem je klus.

KŮŽE:
Poměrně silná, spíše těsně přiléhající ke tkáni podkoží.

OSRSTĚNÍ:
Srst: krátká, lesklá, velmi hustá se skromnou podsadou.
Barva: černá, olověně šedá, břidlicová, světle šedá, světle plavá, jelení červeň, tmavé odstíny žluté, žíhaná (žíhání na různých odstínech žluté nebo šedé základní barvy). U žlutých psů a žíhaných psů černá nebo šedá maska, jež se omezuje na tlamu a nepřesahuje linie oka. Malá bílá skvrna na hrudi, na špičkách tlap a na hřbetě nosu je přípustná.

VÝŠKA A HMOTNOST:
Kohoutková výška:
psi: 64-68 cm
feny: 60-64 cm
tolerance +/- 2 cm

Hmotnost:
psi: 45-50 kg
feny: 40-45 kg

Horní ani dolní hranice by neměli být překračovány!

VADY:
Všechny odchylky od výše uvedených bodů se považují za vadu a závažnost takové vady by měla být posuzována v přísném poměru stupně odchylky.

VÁŽNÉ VADY:
- vyslovený paralelismus nebo příliš vyjádřená sbíhavost linií tlamy a mozkovny, sbíhavost bočních linií tlamy.
- částečná depigmentace nosní houby
- nůžkový skus, ale také výrazný předkus (více než cca 0,6 cm)
- ocas kroužkující, nesený svisle
- pohyb:neustálý mimochod i v klusu
- velikost: nedostatečná nebo nadměrná

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
- divergující horní linie hlavy a mozkovny
- celková depigmentace nosní houby
- výrazně konkávní hřbet nosu, konvexní hřbet nosu
- podkus
- částečná nebo oboustranná depigmentace očních víček, oči různých barev, skleněné oko, oboustranné šilhání
- vrozená ztráta ocasu, vrozeně deformovaný ocas (kupírovaný nebo nekupírovaný)
- srst středně dlouhá, nebo zcela krátká, srst tvořící praporce.
- všechny barvy neuvedené ve standardu, bílé skvrny mimo povolená místa

Poznámka:
Psi musí mít očividně normálně vyvinutá varlata zcela uložená v šourku.

postoj.gif
typhlavy.gif
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one